Automātiskie krāsu parametri ir sistēmas iespēja automātiski iekrāsot ierakstus noteiktās krāsās, atkarībā no definētiem kritērijiem. Tādējādi ierakstus marķējot un izceļot uz citu fona ierakstu sarakstā.


Lai iestatītu Automātiskie krāsu parametru izveido jaunu Krāsu parametru kritēriju, kurā norādi:

Nosaukums - Atpazīšanas kritērija nosaukumu, kas sarakstā tos atšķir citu no cita

Tabula - izvēlies tabulu, kurā šim kritērijam izpildīties

Krāsa - izvēlies krāsu, kurā, izpildoties kritērijam, iekrāsosies ieraksts

Apakštabulā:

Kolonnā Lauks izvēlies lauku, ko vēlies izmantot kā atlases kritēriju, lai izpildītos Automātiskais krāsu parametrs

Kolonnā Darbība izvēlies salīdzināšanas funkciju.

 • Apakšizvēlne:
  • Vienāds
  • Nav vienāds
  • Lielāks
  • Lielāks, vienāds
  • Mazāks
  • Mazāks, vienāds
  • Ir viens no

Kolonnā Vērtība norādi vērtību, ar kuru jāsalīdzina Lauka vērtība, lai izpildītos Ieraksta automātiska iekrāsošana tabulā.Kā iestatīt automātiskos krāsu parametrus aktīvo darba līgumu marķēšanai?

 • Last modified: 5 years ago