MONEO nodrošina iespēju masveidā veidot periodiski atkārtotus realizācijas rēķinus. Šī funkcija palīdzēs būt efektīviem pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, kas saviem klientiem sniedz ikmēneša pakalpojumus uz līguma pamata. Piemēram, grāmatvedības birojs var sagatavot ikmēneša apkalpošanas rēķinus saviem klientiem. Tehnikas nomas uzņēmums – rēķinus par mēneša nomas maksu, un tml.

Lai ģenerētu Rēķinus līgumu ietveros, pirms Apaklpošanas veikšanas jāievada aktīvie Klientu līgumi.

Kā izveidot jaunu klientu līgumu?

Lai ģenerētu Rēķinus visiem aktīvajiem līgumiem par novembra mēnesi, laukā:

 • Sākuma datums - norādi mēneša pirmo datumu, par kuru tiks ģenerēts rēķins
 • Beigu datums - norādi mēneša pēdējo datumu, par kuru tiks ģenerēts rēķins
 • Rēķina datums - norādi Rēķina datumu, kāds tiks norādīts ģenerētajā rēķinā par norādīto periodu

Apstiprini Apkalpošanas procesu norādītajiem atlases parametriem ar


Lai ģenerētu Rēķinus ne visiem Klientu līgumiem, izmanto atlases parametrus Apkalpošanas logā, norādot kādu no vērtībām laukos:

 • Līguma klase - norādi Līguma klasi, ja vēlies ģenerēt tikai šādu klasi saturošu Klientu līgumu Rēķinus
 • Klients - norādi vai izvēlies no Apakšizvēlnes Klientu, kura līgumiem vēlies ģenerēt rēķinus
  • Apakšizvēlne: izvēlies Klientu no apakšizvēlnes
 • Klienta līgums - norādi vai izvēlies no Apakšizvēlnes Klientu līgumu, kuram vēlies ģenerēt rēķinus
  • Apakšizvēlne: izvēlies Klientu līgumu no apakšizvēlnes
 • Aģents - norādi vai izvēlies no Apakšizvēlnes Aģentu, kura līgumiem vēlies ģenerēt rēķinus
  • Apakšizvēlne: izvēlies Aģentu no apakšizvēlnes
 • Last modified: 6 years ago