Dod vaļu MONEO attēlot Tavus atskaišu datus diagrammas veidā, tas ļaus Tev ātri novērtēt galvenos biznesa rādītājus. Izvēlies piemērotāko atskaiti, iestati vajadzīgos atlases parametrus un, izmantojot izvēlni saglabā un attēlo to darba virsmā kā diagrammu.


Lai izveidotu datu diagrammu, izvēlies tam piemērotu atskaiti, piemēram: ja vēlies redzēt pēdējā pusgada apgrozījuma dinamiku - izvēlies Rēķinu žurnāls. Ja nepieciešams, norādiet atlases parametrus, ja vēlies veidot diagrammu, piemēram, tikai par noteiktu Artikumu grupu vai Valsti.

Atskaitē caur izvēlies Saglabāt kā jaunu diagrammu un Atvērsies diagrammas, jeb datu attēlošanas iestatīšanas logs.

kurā caur izvēlies Saglabāt kā jaunu diagrammu


Diagrammas datu ieraksta parametru logā norādi:

 • Nosaukums - Diagrammas virsraksta nosaukumu
 • Diagrammas veids - norādi diagrammas attēlošanas veidu
  • Apakšizvēlne: izvēlies:
   • Stabiņu diagramma - dati tiks attēloti stabiņos proporcionāli cits citam
   • Līnijas diagramma - dati tiks attēloti liektas, saistošas līnijas veidā
   • Riņķa diagramma - dati tiks attēloti apļveida segmentu veidā
   • Nav - dati netiks attēloti kā diagramma, bet kā skaitlis
 • Atskaite - lauks aizpildīts ar atskaites kodu, no kuras tika izsaukts Diagrammas datu ieraksts
 • Periods - izvēlies datu grupēšanas periodu,
  • Apakšizvēlne: izvēlies:
   • Dienas - tiks attēloti dati pa dienām. Sākot no šodienas tik dienas atpakaļ, cik norādīts laukā Perioda ilgums
   • Mēneši - tiks attēloti dati pa mēnešiem. Sākot no šī mēneša tik mēnešus atpakaļ, cik norādīts laukā Perioda ilgums
   • Nedēļas - tiks attēloti dati pa nedēļām. Sākot no šīs nedēļas tik nedēļas atpakaļ, cik norādīts laukā Perioda ilgums
   • Gadi - tiks attēloti dati pa gadiem. Sākot no šī gada tik gadus atpakaļ, cik norādīts laukā Perioda ilgums.
 • Perioda ilgums - norādi Periodu skaitu.
 • X ass tips - norādi attēlojamo informāciju uz X ass
  • Apakšizvēlne: izvēlies:
   • Laika diagramma - dati tiks attēloti kā laika periodi no laukā Periods izvēlētās vērtības
   • Grupēt datus - dati tiks grupēti pēc kāda no atskaites parametrā pieejamajiem lielumiem. Piemēram pēc kontakta, valūtas, rēķinu summmas. Ja izvēlēsies Grupēt laukus, tad laukā
    • Grupēt laukus - izvēlies vērtību, pēc kuras vēlies sagrupēt datus
    • Kolonnu skaits - norādi cik lielākās vērtības vēlies lai tiktu attēlotas uz X ass. Pārējās datu kolonnas tiks apkopotas vienā zem nosaukuma “Citi”. Ja nevēlies, lai pārējie dati tiktu apkopoti kā kopsumma zem “Citi”, veic atzīmi Nogriezt atlikušo
 • Y ass tips - norādi attēlojamo informāciju uz Y ass
  • Apakšizvēlne: izvēlies:
   • Datu vidējais rādītājs- skaitliskas vērtības no lauka Datu formula atlasītām vērtībām
   • Kolonnas dati- skaitliskas vērtības no lauka Datu formula atlasītām vērtībām
   • Skaits- ierakstu skaits no lauka Datu formula atlasītajām vērtībām
 • Datu formula - izvēlies formulu, pēc kuras atlāsīt un attēlot Y ass tipa vērtības

Kad diagrammas datu ieraksta definīcija iestatīta, to saglabā. Pēc datu attēlošanas iestatījumu saglabāšanas, šo diagrammu jāpiesaista savai MONEO darba virsmai. Šo iestatīto diagrammu savai darba virsmai var piesaistīt arī citi tava uzņēmuma MONEO lietotāji.

Uz darba virsmas ar labo peles taustiņu izvēlies Piesaistīt diagrammu. Laukā:

 • Diagramma - izvēlies sevis definēto diagrammu
 • Platums / Garums - norādi izmēru darba virsmas lauku lielumos veselos skaitļos.

Darba virsmas lauks - vienas saīsnes izmērs uz darba virsmas

Jebkura diagramma, kas attēlota uz MONEO darba virsmas ir interaktīva. Klikšķinot uz tās, tā tiek palielināta, lai varētu apskatīt detaļas, bet klikšķinot uz diagrammas attēla - atveras atskaite ar datiem. Lai noņemtu diagrammu no savas darba virsmas vai mainītu diagrammas parametrus, noklikšķini uz tās ar labo peles taustiņu un izvēlies vajadzīgo darbību.

 • Last modified: 5 years ago