Tabulu logi

Tabulas logi satur un uzrāda lietotāja reģistrētus un saglabātus ierakstus.

Lai ievadītu jaunu ierakstu jānospiež vai Taustiņkombinācija Ctrl + N (WIN lietotājiem) vai Cmd + N (MAC lietotājiem). Ja ir zināms, ka ieraksts, ko vēlaties vadīt ir līdzīgs vai lielākajā daļā satur līdzīgus datus no jau saglabāta ieraksta, ierakstu ir iespējams kopēt. Lai nokopētu jau esošu ierakstu, kopējamo ierakstu iezīmē un nospiež . Tiks atvērts jauns, nesaglabāts ieraksts ar izvēlētā ieraksta datiem, kuru pēc datu korekcijas FIXME saglabā.

Saglabātie ieraksti kārtojas Tabulu logā konkrētā secībā, kuru lietotājs var mainīt. Iespēja mainīt sakārtošanas secību ir spiežot uz kollonu virsrakstiem . Tabulas ieraksti sakārtojas alfabēta vai pretēji alfabēta secībai. Atlasītās kolonnas nosaukums iekrāsojas zaļš.

Attēlojamā informācija

Ja attēlotajos tabulu ierakstos nepieciešams redzēt kādu citu kolonnu no ierakstiem, to iespējams pievienot caur iestatot sarakstā tās kolonnas, kuras nepieciešams pievienot, vai attiestatot tās kolonnas, kuras nav nepieciešams redzēt.

Ja atlasītos datus ar attēlotajām kollonām nepieciešams izeksportēt uz MS Excel jānospiež . Pēc pogas nospiešanas atvēries MS Excel ar atlasītajiem datiem tieši tādā secībā kā tie redzami Moneo.

Tabulas logā ierakstu sarakstā, iespējams ierakstus marķēt, lai tos varētu atlasīt vai izcelt uz citu ierakstu fona. Lai marķētu ierakstus ar krāsu jāiezīmē attiecīgais ieraksts vai ieraksti un jānospiež . Tiks piedāvāti iespējamie krāsu marķieri , kur izvēloties krāsu izvēlētais ieraksts iekrāsosies.

Lai biežāk lietoto Ierakstu sarakstu logu vai konkrēto ierakstu, kuri ir atvērti saglabātu uz Darba virsmas ērtākai piekļuvei, nospiediet . uz Darba virsmas izveidosies īsinājuma ikona konkrētajam ierakstam vai logam.

Filtrēšana

Ja ar ierakstu sakārtošanās secību maiņu nav iegūts vēlamais rezultāts Ierakstu logā ir ērti atrast Jums vēlamos meklētos datus. Lai meklētu vēlamo informāciju konkrētā kollonā, jānospiež , kas ieslēgs kolonnu meklēšanas laukus. Meklēšanas laukos ierakstot meklējamo frāzi, vārdu vai tā daļu, vai ciparu vērtību tiks atlasīti ieraksti, kuri konkrētajā tabulas kolonnā satur meklēto datu daļu.

Teksta meklēšana

Piemēram, ja Komentāra kollonā tiks ierakstīts as, tiks atspoguļoti dati, kuru laukā Komentārs atrodas as. Tātad tiks atlasīti: Asperāgs, Lauskas, Brasla

Ciparu meklēšana

Piemēram, ja Numura kollonā tiks ierakstīts 13 tiks atspoguļoti dati, kuru laukā Numurs atrodas 13. Tātad tiks atlasīti: 171301, 160113, 130109

Datuma meklēšana

Piemēram, ja Datuma kollonā tiks ierakstīts 06 tiks atspoguļoti dati, kuru laukā Datums atrodas 06. Tātad tiks atlasīti, gan visi jūnija mēneša ieraksti, gan tādi ieraksti, kas sastādīti mēneša 06 datumā vai gadā, kas satur 06 (Piemēram: 2006)

Lai atlasītu periodu Datuma kolonnā, norādāms pieraksts 'datums no' : 'datums līdz' Piemēram, ja Datuma kollonā tiks ierakstīts 01.01.2017:15.01.2017 tiks atspoguļoti visi dati, kuriem laukā Datums atrodas vērtība norādītajā intervālā

Vispārējā meklēšana

Ja kursorsvītra neatrodas nevienā no kolonnu filtru laukiem, un tiks sākts rakstīt teksts uz klaviatūras, sistēma sāks meklēt lietotāja ievadīto vērtību jebkurā no attēlotajām kolonnām.

Krāsas meklēšana

Ja ir zināms, ka ieraksti ir marķēti kādā no krāsām, un nepieciešams tos atlasīt, tad aktīvie krāsu filtri tiks attēloti . Attiecīgi, nospiežot uz konkrētās krāsas tiks atlasīti visi izvēlētajā krāsā marķētie ieraksti.

Filtru saglabāšana

Ja zināms, ka jebkurš no teksta, ciparu, datuma vai vispārējās meklēšanas ievadītajiem kritērijiem varētu būt nepieciešams vēl kādā darbības reizē ierakstu atlases filtru ir iespējams saglabāt. Kad ierakstīti attiecīgie atlases kritēriji nospiežams , un filtrs tiks piedāvāts saglabāšanai

  • Last modified: 6 years ago