Word dokumenti

Lai padarītu ērtāku ikdienas grāmatvedības, lietvedības un personālvadības darbu, Moneo ir iespējams pievienot Word formas šablonu, kurā iepriekš definētie mainīgie lauki automātiski aizpildīsies ar Jūsu ievadīto informāciju no sistēmas.

Piemēram, Word šablonus var izmantot Darba līgumu, Rīkojumu par pieņemšanu darbā, Autoratlīdzības līgumu kā arī citu dokumentu izdrukām, kur teksts lielākoties ir nemainīgs, bet mainās informācija konkrētās dokumenta vietās.

Word forma sagatavojama izmantojot MS Office, WPS Office vai citu teksta redaktoru, kas atbalsta MergeField funkciju un dod iespēju saglabāt failu .docx formātā.


Dokumenta sagatavošana

Teksta redaktora dokumentā, kur vēlaties ievietot mainīgos laukus, novietojiet kursorsvītru un MergeField lauku no izvēlnes Insert/Field

Aiz vārda MERGEFIELD “pēdiņās” ievietojiet lauka nosaukumu, pēc kura atpazīsiet lauka nozīmi

MergeField lauka nosaukumā nav ieteicams lietot mīkstinājumu un garumzīmes, kā arī pieturzīmes un īpašus simbolus

Ja dokumentā būs vairāki MergeField lauki ar vienādiem lauka nosaukumiem, tajos tiks ievietota viena un tā pati informācija no Moneo ieraksta, tātad dokumentā ievietojamiem lauku nosaukumiem jābūt unikāliem.


Dokumenta pievienošana MONEO

Kad dokuments ir sagatavots un saglabāts .docx formātā, MONEO sistēmā tas jāpiesaista pie Word šabloniem.

Modulis: Sistēma, Iestatījumi: Word dokumentu šabloni

Veidojiet jaunu ierakstu vai taustiņkombinācija Cmd+N (Mac) Ctrl+N (Win), kurā norāda:

 • Kods: ieraksta kodu (pēc noklusējuma tiks ieveitots “1”)
 • Nosaukums: ieraksta nosaukumu
 • Tabula: izvēlas no apakšizvēlnes tabulu, kurā tiks lietots konkrētais Word dokuments
 • Atvērt bez saglabāšanas: atzīmē , ja šo dokumentu vēlās atvērt un drukāt bez saglabāšanas uz cietā diska. Ja iespēja nav aktīva, dokuments sākumā būs jāsaglabā uz datora un tad to varēs atvērt.

Ierakstu jāsaglabā.

Nospiežot uz , Piesaistnes logā ievelk saglabāto dokumentu un no Darbībām izvēlās Ievietot šablona laukus

Tabulas kolonnā Kods ievietojās dokumentā izmantotie MergeField lauku kodi.

Tabulas kolonnā Formula jānorāda vai jāizvēlas formula vai lauka kods no sistēmas. Lauka kodi tiek piedāvāti atbilstoši norādītajai Word dokumenta šablona Tabulai.


Ja Word dokumentā nepieciešams ievietot informāciju no ieraksta tabulas, tad iestatījumā Word dokumenta šablona sadaļā Tabula pievieno jaunu ierakstu, kurā norāda:

 • Word tabula: lietotāja izvēlēts tabulas numurs
 • Tabula: izvēlas no apakšizvēlnes tabulu, no kuras tiks ievietoti tabulas dati konkrētajā Word dokumentā
 • Komentārs: brīvs lietotāja komentārs
 • Apakštabula:izvēlas no apakšizvēlnes apakštabulu, no kuras tiks ievietoti dati konkrētajā Word dokumentā.

Tabulas kolonnā Kods- norāda MergeField kodu no Word dokumenta tabulas

Tabulas kolonnā Formula- norāda vai izvēlas formula vai lauka kodu no sistēmas. Lauka kodi tiek piedāvāti atbilstoši norādītajai Word dokumenta šablona Tabulas apakštabulai.


Šablona piesaiste pie izdrukas

Modulis: Sistēma, Iestatījumi: Formu piesaiste

Veidojiet jaunu ierakstu vai taustiņkombinācija Cmd+N (Mac) Ctrl+N (Win), vai izvēlas sarakstā jau esošu ierakstu, kuru koriģē un kurā norāda:

 • Tabula: izvēlas no apakšizvēlnes tabulu, kurā tiks lietots konkrētais Word dokuments
 • Nosaukums: ieraksta nosaukums

Tabulas kolonnā Word šablons izvēlas no apakšizvēlnes iepriekš saglabāto Word dokumenta šablonu.

Atverot konkrēto ierakstu, kam piesaistīts Word dokumenta šablons parādīsies , pēc kuras nospiešanas atvērsies ģenerēts dokuments, kura MergeField laukos būs attiecīgā informācija no Moneo ieraksta.

 • Last modified: 5 years ago