Periodiskas darbības

Lai iestatītu sistēmas automātiskās Periodisās darbības- apkalpošanas funkciju, eksporta vai importa veikšanu noteiktā laikā vai nosūtīt eksportētās funkcijas uz e-pastu vai FTP servera adresi, nepieciešams definēt Periodisko darbību kritērijus.

Laukā Tips norāda tipu- Apkalpošana, Eksports vai Atskaite

Lai viektu Apkalpošanas periodisku darbību:

 • Laukā Kods izvēlas Apkalpošanu vai ievada tās kodu
 • Laukā Atlases parametri izvēlas iepriekš definētu Atlases parametru vai to izveido jaunu.

Lai viektu Eksporta periodisku darbību:

 • Laukā Kods izvēlas Eksporta vai ievada tās kodu
 • Laukā Atlases parametri izvēlas iepriekš definētu Atlases parametru vai to izveido jaunu.

Lai viektu Atskaites periodisku darbību:

 • Laukā Kods izvēlas Atskaiti vai ievada tās kodu
 • Laukā Atlases parametri izvēlas iepriekš definētu Atlases parametru vai to izveido jaunu.

Ja Apkalpošanas, Eksporta vai Atskaites Atlases parametru definēšana sagādā grūtības, iepriekšminētās funkcijas kā Periodiskas darbības var izveidot no konkrētās izvēlētās funkcijas.

Piemēram: Ja vēlies definēt automātisku Atkalpošanu, tad izvēloties apkalpošanas funkciju caur konkrēto moduli, aizpildot Apkalpošanas parametrus un izmantojot un iespējams izveidot Periodiskās darbības ierakstu ar aizpildītiem laukiem Kods un Atlases parametri

Sadaļā Automātiska palaišana norāda:

 • - (Deaktivizēt) ja Periodisko darbību nepieciešams apturēt, bet ierakstu saglabāt
 • Vienreiz, ja Periodisko darbību nepieciešams izpildīt tikai vienreiz un ierakstu dzēst
 • Katru dienu, ja Periodisko darbību nepieciešams izpildīt katru dienu
 • Vienreiz uz deaktivizēt, ja Periodisko darbību nepieciešams izpildīt tikai vienreiz un Automātiskās palaišanas statusu nomainīt uz -(Deaktivizēt)

Laukā Palaišanas datums (no)- norāda datumu, kurā Automātiskā palaišana izpildīsies.

Laukā Palaišanas laiks - norāda laiku, cikos Automātiskā palaišana izpildīsies.

Ja Automātiskās palaišanas statuss būs norādīts Katru dienu tad Periodiskās darbības ieraksts tiks palaists Katru dienu no norādītā Palaišanas datuma norādītajā Palaišanas laikā

Rezultāta sadaļā izvēlās veicamās Periodiskās darbības tālākās darbības.

Iespējamās darbības:

 • - nedarīt neko
 • FTP pārstūtīšana - veiks datu pārsūtīšanu uz norādīto FTP serveri
 • Izpildīt komandtu - veiks tālākās definētās darbības
 • E-pasts - nosūtīs izdveidotos datus uz epastu

Rezultāta sadaļā laukā Ceļš uz servera izvēlas vietu, kur serverī tiks saglabāti konkrētie dati, izveidojot failu ar norādīto Faila nosaukumu


FTP Pārsūtīšana

Galamērķa parametros norāda Adresi piekļuvei pie servera Lietotājs un Parole norāda lietotājvārdu un paroli piekļuvei pie servera datiem. Ceļš norāda adresi, kur serverī tiks saglabāti konkrētie dati, izveidojot failu ar norādīto Faila nosaukumu


E-pasts

Galamērķa parametros norāda e-pasta Adresi, kurai nosūtīt izveidoto failu Virsraksts - e-pasta vēstules virsraksts Standarta teksts - vēstules pavadteksta sagatave

Lai sistēma nosūtītu saņēmējam vēstuli no Jūsu e-pasta adreses, jābģūt iestatītiem SMTP parametriem
 • Last modified: 15 months ago