Shortcuts

Konteksts Darbība Win Mac
Ieraksta logs Atvērt šī ieraksta saraksta logu F3, Shift+Shift+G F3, Cmd+Shift+G
Ieraksta logs Izdzēst ierakstu Ctrl+Shift+D Cmd+Shift+D
Ieraksta logs Saglabāt ierakstu Shift+Enter Shift+Enter
Ieraksta logs Pārvietoties uz nākamo ierakstu PgDown Fn+Down
Ieraksta logs Pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu PgUp Fn+Up
Lauks ar apakšizvēlni Atvērt apakšizvēlnes sarakstu Ctrl+Enter Cmd+Enter
Lauks ar apakšizvēlni Atvērt apakšierakstu F2, Ctrl+Shift+V F2, Cmd+Shift+V
Ieraksta laukā Atvērt ieraksta lauka vēsturi F4 F4
Jebkurā laukā Iezīmēt tā saturu Ctrl+A Cmd+A
Jebkurā laukā Nokopēt saturu (uz buferi) Ctrl+C Cmd+C
Jebkurā laukā Iekopēt saturu (no bufera) Ctrl+V Cmd+V
Ierakstu saraksta logs Nokopēt iezīmētos ierakstus (tai skaitā apakštabulu informāciju) uz buferi Ctrl+C Cmd+C
Ierakstu saraksta logs Nokopēt iezīmēto ierakstu ID laukus uz buferi Ctrl+Shift+C Cmd+Shift+C
Ierakstu saraksta logs Iezīmēt visus atlasītos ierakstus Ctrl+A Cmd+A
Ierakstu saraksta logs Izdzēst iezīmētos ierakstus Ctrl+Shift+D Cmd+Shift+D
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties pa X redzamiem ierakstiem sarakstā uz leju PgDown Fn+Down
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties pa X redzamiem ierakstiem sarakstā uz augšu PgUp Fn+Up
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties un iezīmēt X redzamos ierakstus sarakstā uz leju Shift+PgDown Fn+Shift+Down
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties un iezīmēt X redzamos ierakstus sarakstā uz augšu Shift+PgUp Fn+Shift+Up
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties uz ieraksta saraksta sākumu Home Fn+Left
Ierakstu saraksta logs Pārvietoties uz ieraksta saraksta beigām End Fn+Right
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Veidot jaunu ierakstu Ctrl+N Cmd+N
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Kopēt ierakstu Ctrl+Y Cmd+Y
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Drukāt ierakstu - uz printeri Ctrl+P Cmd+P
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Drukāt ierakstu - uz ekrāna Ctrl+Shift+P Cmd+Shift+P
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Veidot grāmatojumu Ctrl+T Cmd+T
Ierakstu saraksta un ieraksta logs Atvērt grāmatojumu Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T
Ieraksta logā iezīmēta rinda Nokopēt rindas informāciju Ctrl+C Cmd+C
Ieraksta logā iezīmēta rinda Izdzēst rindu Backspace Backspace
Ieraksta logā iezīmēta rinda Ievietot rindu Enter Enter
Ieraksta loga apakštabulā Pārvietoties uz pirmo rindu Ctrl+Up Cmd+Up
Ieraksta loga apakštabulā Pārvietoties uz pēdējo rindu Ctrl+Down Cmd+Down
Ieraksta/saraksta logs Aizvērt logu Ctrl+W, Esc Cmd+W, Esc
Jebkur Atvērt/aktivizēt darbību rīkjoslu Ctrl+M Cmd+M
Jebkur Atvērt/Paslēpt darba virsmu Ctrl+Shift+M Cmd+Shift+M
Jebkur Atvērt atskaišu sarakstu Ctrl+R Cmd+R
Jebkur Atvērt iestatījumu sarakstu Ctrl+S Cmd+S
Jebkur Atvērt eksportu sarakstu Ctrl+E Cmd+E
Jebkur Atvērt apkalpošanu sarakstu Ctrl+K Cmd+K
Jebkur Atvērt importu sarakstu Ctrl+Shift+I Cmd+Shift+I
Jebkur Atvērt kompāniju sarakstu Ctrl+O Cmd+O
Jebkur Atvērt moduļu sarakstu Ctrl+0 Cmd+0
Jebkur Atvērt pirmo moduļa tabulu Ctrl+1 Cmd+1
Jebkur Atvērt otro, trešo…devīto moduļa tabulu Ctrl+2, Ctrl+3..Ctrl+9 Cmd+2, Cmd+3..Cmd+9
Jebkur Aizvērt programmu Alt+F4 Cmd+Q

Citi

  • Ieraksta apakštabulas laukā vai atskaišu atlases logā, no Cmd+Enter loga var ievietot vairākas vērtības - atzīmē vairākus ierakstus, vai veic atlasi un atzīmē visus ar Cmd+A un nospiež Enter
  • Jebkurā ciparu laukā var ievadīt matemātisku izteiksmi un tā aprēķināsies, pirms izteiksmes jāievada = zīme, piemēram, =256*1.21
  • Ierakstu saraksta logā filtrējot ierakstus, var lietot sekojošas izteiksmes - =, >, <, >=, ⇐, :, !, *
  • Atskaitēs un eksportos var lietot sekojošus simbolus lai atlasīt precīzāk datus - : ⇒ (no:līdz) , ⇒ (un) un ! ⇒ (ne)
  • Last modified: 7 years ago