Atgrieztās preces

Atgrieztās preces ieraksti paredzēti tādu preču reģistrēšanai, kuras saņemtas atpakaļ uzņēmuma Noliktavā no klienta.

 • Laukā Klients norādi klienta nosaukumu, kodu vai izvēlies to no apakšieraksta , no kura tiek saņemtas atpakaļ iepriekš nosūtītās vai klientam pārdotās preces (artikuli).
 • Datums - preču (artikulu) atgriešanas datums
 • Adrese - izvēlies no apašierakstiem Klientam pievienotās Piegādes adreses, no kuras Klients atgriež preci uzņēmumam.
 • Pieņēma - ievadi, vai izvēlies no apakšierakstiem Darbinieku, kas preces (artikulus) pieņēma atpakaļ uzņēmuma Noliktavā. Šis lauks ir obligāts
 • Noliktava - ievadi noliktavas kodu, vai izvēliets to no apakšierakstiem , kurā preces (artikuli) tiek atgriezti.

 • Artikula kods - ievadi atgriezto preču (artikula) kodu vai izvēlies to no apakšistēmas

vai

 • Artikuls - ievadi atgriezto preču (artikula) nosaukumu vai izvēlies to no apakšistēmas
 • Daudzums - atgriezto preču (artikulu) daudzumu
 • Dokuments - izvēlies dokumenta veidu, kādā norādītā prece (artikuls) tika piegādāta Klientam Rēķins vai Nosūtīšana
 • Dokumenta numurs- izvēlies dokumentu, ar kuru norādītā atgrieztā prece (artikuls) tika pārdota vai nosūtīta Klientam. No norādītā Dokumenta sistēma atlasīs Pašizmaksu, ar kādu prece (artikuls) tika pārdota, lai to ievietotu Atgriešanas dokumentā.

Izmantojot funkciju iespējams veikt dažādas ar Atgrieztu preci saistītas darbības.

 • Veidot noliktavas kustību - No Atgrieztās preces ieraksta tiks izveidots jauns Noliktavas kustības ieraksts un tiks pārnesti dati no Atgrieztās preces ieraksta.
 • Veidot kredītrēķinu - No Atgrieztās preces ieraksta tiks izveidots un atvērts jauns Rēķins Realizācijas modulī, kam Rēķina veids ir atzīmēsts kā Kredītrēķins. Veidojot kredītrēķinu tiks pārnesti visi nepieciešamie dati Kredītrēķina izveidei no Atgrieztās preces ieraksta.
 • Atvērt grāmatojumu - Ja Atgriešanas ierakstam būs veikta atzīme Grāmatots, tad pēc Atvērt grāmatojumu funkcijas izpildes tiks atvērts Atgrieztās preces ieraksta grāmatojums.
 • Last modified: 2 years ago