Moduļi

Algas- uzkrāj informāciju par uzņēmumā aprēķinātajām algā, darba līgumiem darbiniekiem aprēķinātiem ienākumiem un nodokļiem, darba laika uzskaiti un atskaišu eksportēšu uz EDS. Veido automātiskus algu grāmatojumus, iespēja izmaksas dalīt pa Departamentiem.

Avansa norēķini- ļauj uzskaitīt un reģistrēt darbiniekiem izsniegtos avansus un par iztērētajiem līdzekļiem saņemtos dokumentus. Avansa noreķinu modulis dod iespēju uzskaitīt arī darbinieku Komandējumus.

Bankas savienojums - ērts veids, kā no komercbankas internetbankas lejupielādēta FiDAViSta formāta faila ieimportēt bankas darījumus, kas pēc attiecīgiem atpazišanas nosacījumiem var izveidot un saglabāt vai izveidot un grāmatot, konkrētos darījumus grāmatvedības reģistros

Cenu veidošana - veido cenu izmaiņas pārdodamiem artikuliem, ļauj piešķirt konkrētizētas cenas īpašiem klientiem neatkarīgi

E-pasts

Finanses - uzglabā informāciju par veiktajiem grāmatojumiem, uzkrājumiem, grāmatvedības kontiem. Dod iespēju veidot Galvenās grāmatas, Finanšu analītikas un citas ar finansēm saistītas atkaites.

Kase - modulis skaidrās naudas kustības uzkaitei

Klientu pasūtījumi - uzskaita saņemtos klientu pasūtījums un ļauj sekot to plānotajai realizācijai. Satur iespēju automātiski veidot preču nosūtīšanas klientiem, izrakstīt rēķinus vai avansa rēķinus

Naudas plūsma

Noliktava - ļauj veidot dažāda veida artikulus, noliktavas. Reģistrēt inventarizācijas, kontrolēt preču atlikumus un veidot iztrūkstošo preču sarakstus. Reģistrēt un grāmatot preču saņemšanas un nosūtīšanas

Pamatlīdzekļi - administrē uzņēmumā esošos pamatlīdzekļus, dod iepēju tos pārvietot, mainīt atbildīgas personas, plānot to nolietojumu un automatizēti to grāmatot. Iespējama likumdošanai atbilstošās lietvedības izdrukāšana

Pasūtījumi piegādātājiem - veido ierakstus nepieciešamo izjevielu, materiālu vai pakalpojumu pasūtīšanai piegādātājiem, dod iespēju elektroniski nosūtīt pasūtījumu uz piegādātājam norādīto epastu. Pēc preču saņemšanas nodrošina Saņemšanas ieraksta izveidošanu Noliktavas modulī ar vienu peles klikšķi

Personāls - uzkaita jebkura veida ar darbinieku saistītus ierakstus- prombūtnes, darba līgumus un amatus, kā arī ļauj reģistrēt un kontrolēt darbiniekiem izniegtos vai jau esošos dokumentus, apliecības un pārskatīt to derīguma termiņu.

Piedāvājumi - pārvalda pārdošanas procesu potenciāliem klientiem. Ļauj klientam izsniegt piedāvājumu, sekot tā izpildes, lēmumu pieņemšanas gaitai un tālāk saistīties ar klientu pasūtījumiem vai realizācijas rēķiniem.

Piegādātāji - pārvalda visus ar kreditoriem saistītos ierakstus grāmatvedības līmenī. Reģistrē ienākošos rēķinus, veido un ar eksporta starpniecību apmaksā tos. Ļauj plānot apmaksas kartību, kontrolēt neapmaksātos rēķinus

Projekti - pārvalda projektu laika patēriņu.

Ražošana - jau no Noliktavā saņemtajām precēm dod iespēju saražot jaunas preces, aprēķinot to precīzu pašizmaksu un ražošanas ceļā norakstot izlietotos materiālus.

Realizācija - pārvalda visus ar debitoriem saistītos ierakstus grāmatvedības līmenī. Dod iespēju debitoriem izsūtīt neapmaksāto rēķinu sarakstus, sekot līdzi rēķinu apmaksas kārtībai un analizēt pārdoto preču peļņas rādītājus; analizēt statistiku par pārdotajiem artikuliem un klientiem piešķirtajām atlaidēm

Servisu pasūtījumi - pārvalda klienta servisa darbu, uzskaita veiktos darbus un patērētos materiālus, par kuriem var tikt izrakstīti rēķini.

Sistēma

  • Last modified: 6 years ago