Servisa pasūtījumi

Servisa pasūtījumu modulī ir divi reģistri

1. Servisa pasūtījumi, kuros reģistrē pašu pasūtījumu un no kura var veidot jaunas darba tabulas

2. Darba tabulas - šajā reģistrā ievada reālos darbus saistībā ar servisa pasūtījumu

Kad visas darba tabulas konkrētam pasūtījumam ir pabeigtas, tajā brīdī no servisa pasūtījuma var izveidot realizācijas rēķinu ar visiem darba tabulās norādītajiem artikuliem.

Servisa pasūtījumā var atzīmēt, ka rēķins par šo servisa pasūtījumu jāizstāda kopā ar citiem mēneša beigās. Rēķinus šādiem servisa pasūtījumiem veido ar apkalpošanas “Veidot apvienotos rēķinus” palīdzību.

Vienam servisa pasūtījumam var pievienot neierobežotu skaitu darba tabulu. Lai no servisa pasūtījuma (vai ar apkalpošanu) izveidot rēķinu visām darba tabulām jābūt pabeigtām.

  • Last modified: 2 years ago