Sākuma logs

Pēc kompānijas izvēles Jums ielādējas darba vide, kura sastāv no Rīku joslas un Darba virsmas (9)

Pieejamās izvēlnes Rīku joslā:

Izvēlne Apraksts
1 Kompānija Ļauj pārslēgties starp lietotājam pieslēgtajām kompānijām
2 Modulis Iespāja pārslēgties starp moduļiem, lai veiktu cita veida darbības
3 Tabulas Satur lietotāju veidots ierakstus. Tabulas mainās attiecīgi mainoties izvēlētajam Modulim
4 Iestatījumi Satur lietotajā izveidotus iestatījumus darbam ar konkrēto Moduli un tam saistītajām Tabulām. Iestatījumi mainās attiecīgi mainoties izvēlētajam Modulim
5 Atskaites Izvēlne, lai sagatavotu konkrētas atskaites norādītajā Modulī. Atskaites mainās attiecīgi mainoties izvēlētajam Modulim
6 Eksporti Iespēja eksportēt datus, to rindas un Tabulu ierakstus, personiskām vajadzībām, datu glabāšanai vai atskaitēm EDS. Eksporti mainās attiecīgi mainoties izvēlētajam Modulim
7 Importi Iespēja importēt datus, to rindas un Tabulu ierakstus. Importi mainās attiecīgi mainoties izvēlētajam Modulim
8 Apkalpošanas

Rīku josla

Izvēlētā kompānija (1) no kompāniju saraksta, kurā izvēlējāties strādāt. Ja vēlaties nomainīt kompāniju, kurā strādāt, nospiediet uz aktīvās kompānijas un Jums tiks piedāvāts saraksts ar Jums pieejamām kompānijām, kurām pieslēgties.

Sadaļā Moduļi (2) pieejami dažādi moduļi konkrētā, paredzētā darba veikšanai.

Attiecīgi maino Moduļus (2) mainās tiem pievienotās Tabulas (3), kas savukārt satur lietotāja izveidotos un galabātos ierakstus ļaujot tos kopēt vai eksporēt uz MS Excel.

Iestatījumi (4) ļauj lietotājam definēt parametrus un vērtības konkrētājam Modulim (2), kas nepieciešai sistēmas darbībai.

Atskaites (5), Eksporti (6), Importi (7) un Apkalpošanas (8)

  • Last modified: 7 years ago